Montáž stropného svietidla/ lustra: 10 eur.

Zapojenie varnej dosky, potvrdenie záručného listu: 20 eur.

Vytvorenie jednej zásuvky/ dvoj zásuvky zn. Legrand: 15 eur.

Revízia el. prípojky, odovzdanie revíznej správy: 50 eur.

Revízia bleskozvodu, odovzdanie revíznej správy: 50 eur.

Revízia domovej inštalácie, odovzdanie revíznej správy: 50 eur. (Vykonaná v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.,STN 33 1500 a STN 33 2000-6 Nevyhnutný doklad ku kolaudácií, prípadne k poisteniu nehnuteľnosti )

Návrh a zhotovenie realizačného projektu: 100 eur.

Bleskozvod na rodinný dom - bungalov:  400 eur

Pri prácach väčšieho rozsahu Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.

Orientačný cenník
ELEKTRO
MOST
Úvodná stránka   Naše Služby   Cenník   Kontakt

Elektromost s.r.o
Bratislavská ul.
90046 Most pri Bratislave       

Tel.: 0907569698
E-mail: elektromost@centrum.sk
jano.jendrusak@gmail.com

IČO: 47429429
DIČ: 202 389 0649

č. účtu: 3200538255/0200

Komplexné elektroinštalácie

Copyright © 2015 elektromost.sk. Všetky práva vyhradené.

certifikat.jpg